Sposoby użycia

Aromaterapia

Praktyczne informacje

Artykuły

Newsletter

Fundusze Europejskie

Firma ETJA S.C. w związku z planowaną realizacją projektu pt. "Termomodernizacja budynku przy ulicy Łęczyckiej 29 w Elblągu wraz z wymianą źródła ciepła" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - oś priorytetowa 4 Efektywność Energetyczna, działanie 4.2. Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, Etja spółka Cywilna zaprasza do oferty na roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku produkcyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul Łęczyckiej 29 w Elblągu wraz z wymianą źródła ciepła. 

Zapytanie Ofertowe nr 01/RPWM.04.02.00-iż.00-28-002/16 wraz z oświadczeniem i harmonogramem prac budowlanych jest dostępne do pobrania w linku 


Share