DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI ETJA S.C.

RODO - jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wejdzie w życie 25 maja 2018 roku. Dlatego chcielibyśmy poinformować naszych Klientów, o przysługujących im prawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Etja s.c.

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI ETJA S.C. Dane osobowe – to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W naszym przypadku dane jakie otrzymujemy od Państwa to przeważnie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe do wysyłki, dane prowadzonej działalności (nazwa firmy, numer nip, dane adresowe, kontakt telefoniczny, regon) w przypadku dokonywania zakupów na prowadzoną działalność gospodarczą.

KORZYSTAJĄC ZE STRONY NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO www.etja.pl , WYRAŻASZ jednocześnie AKCEPTUJESZ ZASADY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI.

 1. Administrator Państwa danych jest firma Etja s.c. ul. Łęczycka 29 z siedzibą w Elblągu. Administrator potrzebuję danych osobowych w celu realizacji zamówień i wysyłki produktów, które mogą Państwo nabyć na stronie www.etja.pl, przesyłania przez Etja s.c. (adres elektroniczny etja@etja.pl lub domen www.etja.pl informacji związanych z działalnością Etja s.c., w szczególności informacji handlowych, w tym ofert, cenników i innych informacji służących promocji towarów i usług, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Firma Etja s.c. ul. Łęczycka 29 z siedzibą w Elblągu zobowiązuje się do bezpiecznego i należytego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.
 4. Użytkownik rejestrując się na stronie www.etja.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu należytego wykonywania umowy pomiędzy nim, a Etja s.c. ul. Łęczycka 29 z siedzibą w Elblągu.
 5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy, przekazywania informacji na temat produktów z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 6. Zgodnie z RODO, firma Etja s.c. ul. Łęczycka 29 z siedzibą w Elblągu może przekazywać Państwa dane współpracującym z nami dostawcom usług informatycznych i płatniczych.
 7. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 8. Użytkownik ma prawo do uzyskania od Etja s.c. informacji dotyczących swoich danych oraz ich kopii. Możecie Państwo zażądać od nas usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz przeniesienia ich do innego podmiotu. W przypadku usunięcia danych osobowych, w celu prawidłowego wykonania umowy, Administrator wysyła informacje na podanego przez Użytkownika e-maila.
 9. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a jeśli coś użytkownika zaniepokoi, może złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 10. Główną podstawą prawną przetwarzania Użytkownika danych jest niezbędność ich przetwarzania w ramach realizacji usługi kupno/sprzedaż towarów w ofercie Etja s.c. Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak skutkiem niewyrażenia zgody będzie brak możliwości złożenia zamówienia w koszyku zamówień.
 11. Zabronione jest publikowanie oraz wykorzystywanie w celach marketingowych przez Użytkownika danych osobowych w tym zdjęć osób trzecich bez ich zgody. Administrator nie odpowiada za działanie Użytkownika niezgodne z prawem, jeżeli nie posiadał informacji o naruszeniu. Po powzięciu przez Administratora informacji o naruszenia prawa jest on zobowiązany do powzięcia natychmiastowych działań w celu usunięcia skutków wywołanych łamaniem prawa.
 12. Główną podstawą prawną przetwarzania Użytkownika danych jest niezbędność ich przetwarzania w ramach realizacji usługi kupno/sprzedaż towarów w ofercie Etja s.c. Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak skutkiem niewyrażenia zgody będzie brak możliwości złożenia zamówienia za pomocą checkboxa umieszczonego w koszyku zamówień.
 13. Treści i opinie, wyrażane w sklepie przez osoby odwiedzające go, pozostają ich własnością. Nie bierzemy za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności, nie identyfikujemy się z nimi. Nie zawsze są one zgodne z naszymi poglądami i opiniami.

Firma Etja s.c.